Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της εταιρείας μας, που δέχεται σήματα, τα οποία τα επεξεργάζεται και τα αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, που έχει ειδικευτεί στον τομέα υψηλής ασφάλειας, με σύστημα μηχανοργάνωσης προηγμένης τεχνολογίας.

Τα σήματα που μπορεί να δεχθεί το ΚΛΣ μας μπορεί να είναι:

-Μέσω τηλεφωνικής γραμμής

-Μέσω Sirion

-Mέσω ιρ150

-Mέσω GPRS

 

Τα σήματα που μπορεί να λάβει είναι :

 • Σήμα συναγερμού
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.
 • Σήμα όπλισης συναγερμού υπό απειλή.
 • Σήμα ιατρικής βοήθειας.
 • Σήμα πυρανίχνευσης.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ( ΤΕST).
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.
 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.
 • Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της.

 

Επιπλέον παροχές προς τον πελάτη μας :

 • Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον συνδρομητή.
 • Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.
 • Αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.
 • Ειδοποίηση για όλες τις κινήσεις του συναγερμού μέσω sms  σε  όποια  κινητά  τηλέφωνα  επιλέξετε όλο το 24ωρο.  για  οποιαδήποτε  ενέργεια αιτηθεί ο κάθε συνδρομητής.
 • Παρακολούθηση του χώρου μέσα από τις κάμερες σε 24ωρη βάση , είτε από την στιγμή της όπλισης του συναγερμού μέχρι την αφόπλισή του

Συναγερμοί σπιτιών και Κέντρο Λήψης Σημάτων

Εκτός όμως από την ενεργοποίηση της σειρήνας υπάρχει και η υπηρεσία του Κέντρου λήψης σημάτων. Το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού είναι ένας σταθμός παρακολούθησης, λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και ελέγχει τα συνδεμένα συστήματα συναγερμού. Έτσι όταν για κάποιο λόγο ενεργοποιείται ο συναγερμός του σπιτιού, δέχεται το σήμα και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες, την αστυνομία και όποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία επιθυμεί ο πελάτης. Επίσης ,όταν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού με κάμερες εγκατεστημένο στο χώρο, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης του χώρου μέσα από τις κάμερες , είτε σε 24ωρη βάση , είτε από την στιγμή της όπλισης του συναγερμού μέχρι την αφόπλισή του αναλόγως της επιλογής σας.

 

Παροχές κέντρου λήψεως σημάτων-Έλεγχος καμερών για επαλήθευση συναγερμού
Αξιοποιούμε κάθε δυνατόν μέσο που η τεχνολογία μας παρέχει προκειμένου να επαληθεύσουμε εάν το περιστατικό του συναγερμού είναι αληθινό καταγράφοντας  εικόνες και video καθ' όλη την διάρκεια της παρακολούθησης .
 

Υπηρεσίες Κέντρου λήψεως Σημάτων
-Έλεγχος ON-Off

-Έλεγχος και παρακολούθηση οπλισμού-αφοπλισμού του συστήματος: Καταγράφεται και αναγνωρίζεται ο χρήστης που όπλισε ή αφόπλισε το σύστημα ασφαλείας μαζί με στοιχεία όπως η χρονική στιγμή και o χώρος.

-Έλεγχος τήρησης Ωραρίου
Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού ή σε περίπτωση απενεργοποίησης του εκτός προσυμφωνημένου ωραρίου, ειδοποιεί στα τους υπευθύνους του συστήματος.

-Έλεγχος Διάρρηξης
Σε περίπτωση σήματος διάρρηξης καλείται αμέσως η άμεση δράση, τα περιπολικά φύλαξης (εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία) και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες

-Χρήση Πλήκτρου Προσωπικής Απειλής
Σε περίπτωση χρήσης πλήκτρου προσωπικής απειλής καλείται αμέσως η άμεση δράση, τα περιπολικά φύλαξης (εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία) και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες

-Αφόπλιση (OFF) συστήματος υπό Απειλή
Ο αφοπλισμός υπό απειλή γίνεται άμεσα αντιληπτός από το κέντρο λήψης και καλείται άμεσα η άμεση δράση. Εφόσον υποστηρίζεται και έχει δηλωθεί αναγνωρίζεται και ο χρήστης που απειλείται.

-Σήματα Ιατρικής Βοήθειας
Για σήματα ιατρικής βοήθειας ειδοποιούνται άμεσα οι οικείοι των ατόμων

-Έλεγχος σήματος Διαρροής υδάτων
Σε περίπτωση διαρροή υδάτων καλούνται αμέσως  ιδιοκτήτες

-Έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείων, καταψυκτών
Σε περίπτωση αύξησης ή και πτώσης της θερμοκρασίας σε θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι

-Επιτήρηση τάσης ρεύματος Διακοπής και Επαναφοράς (220V & 12V)
Επιτηρείται συνεχώς η τάσης ρεύματος πόλεως και η τάσης του συσσωρευτή του συστήματος και σε περίπτωση προβλήματος ή αν δεν δοθεί επαναφορά ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι.

-Έλεγχος επικοινωνίας για συνδέσεις μέσω IP-GPRS
Για συστήματα που συνδέονται μέσω IP-GPRS και ανάλογα με τον κατασκευαστή του προϊόντος τα συστήματα ελέγχονται ανά 1λεπτά της ώρας για την διαθεσιμότητα τους.

-Έλεγχος επικοινωνίας TEST
Τα συστήματα συναγερμού έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν ένα σήμα με το οπoίο δηλώνουν ότι λειτουργούν σωστά και ταυτόχρονα ελέγχεται και η καλή επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Το παραπάνω σήμα μπορεί να αποσταλεί με πολλούς τρόπους όπως σταθερή τηλεφωνική γραμμή ή κινητού τηλεφώνου, ασύρματου ιδιόκτητου δικτύου ή σταθερού ιντερνέτ ή ασύρματου ιντερνέτ ή GPRS. Η συχνότητα του παραπάνω ελέγχου μπορεί να γίνεται ακόμα και κάθε ώρα με την εφαρμογή του ιντερνέτ, αυτό μπορεί να κατέβει ακόμη και στο 1 λεπτό. Οι παραπάνω τρόποι και οι χρόνοι επικοινωνίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, Σε περίπτωση μη λήψεως του παραπάνω αναμενόμενου σήματος ενημερώνονται άμεσα οι ειδοποιηθέντες- ιδιοκτήτες.

H εταιρεία μας εγκαθιστά κάμερες που παρέχουν καταπληκτική ποιότητα εικόνας χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της έξυπνης τεχνολογίας για την εγγραφή και την προβολή. Οι άδειες χρήσης λογισμικού, οι ενημερώσεις και η εκπαίδευση περιλαμβάνονται μαζί με συνεχή υποστήριξη και συντήρηση. Οι έμπειροι τεχνικοί και οι ομάδες παρακολούθησης CCTV θα σας παρέχουν μια πρώτης τάξεως υπηρεσία από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με την κυβερνητική νομοθεσία και την προστασία των δεδομένων.

Αν και ένα αυτόνομο σύστημα CCTV με τη συνεχή καταγραφή μπορεί να είναι ένας κατάλληλος αποτρεπτικός παράγοντας σε πολλές εφαρμογές, μια επιχείρηση που λειτουργεί κατά τη διάρκεια των συμβατικών ωρών με τις περιόδους κλεισίματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και των Σαββατοκύριακων μπορεί να ενισχύσει την ασφάλειά τους με την υπηρεσία CCTV 24h, το οποίο είναι  αποτρεπτικό μέσο με μια ζωντανή σύνδεση με 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα παρέχοντας την απόλυτη προστασία.

Θα προτείνουμε πάντα το σωστό σύστημα CCTV και την υπηρεσία για να ταιριάξουμε τις απαιτήσεις σας ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, δίνοντάς σας  την 24ωρη επιτήρηση και υποστήριξη που χρειάζεται η οικία σας ή η επιχείρηση σας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Image