Τεχνική Υποστήριξη

Μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και να παρέχουμε λύσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες σας για προστασία και ασφάλεια της υποδομή σας.
Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται ανάλογα των δικών σας αναγκών και ανάλογα τις περιστάσεις και τις δικές σας προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις προτείνουμε και εφαρμόζουμε κατόπιν γραπτών συμφωνιών, συμβάσεων την κάλυψη των αναγκών σας.

Το προσωπικό μας αποτελείται από εκπαιδευμένα στελέχη και εξιδεικευμένο προσωπικό, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης που είναι επιφορτισμένο με την τεχνική συντήρηση των συστημάτων την οποία διεκπεραιώνει και αυθημερόν.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Image